Vinkelränna Början

Vinkelränna Början ingår i ett system av beslag som monteras mellan två takytor och har som funktion att leda vatten ner i hängrännan. Ansluter mot hängrännan.
Flexibel gör det själv produkt
Tillverkad i plåt
Monier logo in red