Vinkelränna Underbeslag

Vinkelränna Underbeslag ingår i ett system av beslag som monteras mellan två takytor och har som funktion att leda vatten ner i hängrännan. Monteras innan underlagsprodukterna. Täckande längd 2400 mm.
Flexibel gör det själv produkt
Monier logo in red