Illustration över ett brant tak med svarta takpannor. Man ser takets olika skikt, från underlagsduk till läkt.

Höga krav i norden

Här i Norden måste vi kunna ställa höga krav på våra tak. Det ska stå emot stora temperaturvariationer, kraftiga vindar, skyfall och snöstormar. Och ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk, så allt måste samverka för att få ett optimalt tak. Därför har vi allt du behöver för att få ett tätt och säkert tak. 

Närbild på ett svart tak med Aerlox betongpanna
Aerlox Betongpannor - svarta

Översta lagret

Överst ligger oftast någon form av takpannor på våra svenska tak, tegel- eller betongpannor. Men det finns många andra sorters tätskikt utöver det: plåttak, takpapp, shingel, eller sedumtak till exempel. Och alla har sin egen konstruktion. 

Under takpannor eller tätskikt

Pannorna vilar på träläkt och är fästa med clips alt skruv eller spik. Läkten är i sin tur infäst i undertaket, antingen direkt på takstolarna, på råsponten eller på byggskivor. 

Underlagstak

Vilket undertak det än är så ligger det en underlagsprodukt på det. På fast underlag såsom råspont används en diffusionsstängd produkt, vilket ger den mest robusta konstruktionen för vårt nordiska klimat. Vid fullisolerade kontruktioner kan dock en diffusionsöppen underlagsduk monteras, den fästs då fast direkt på takstolarna.

Taknocken

Nocken på taket är särskilt utsatt och känsligt så därför monterar man ett regntätt men ventilerande nockband där. Ovanpå nocken och i takvinklar krävs specialpannor av olika slag.

Närbild på takstege (illustration)

Taksäkerhet

Ett tak måste också vara säkert för de som jobbar på det och de som rör sig under det. Numera krävs därför t ex stegar, livlinefästen, glidskydd och snörasskydd. De flesta tak har också genomföringar för t ex ventilation, skorsten, luftning, taklucka m m och det är ofta kritiska punkter med högre risk för läckage. Därför krävs säkra takkomponenter såsom frånluftshuvar och avloppsluftare som är provade tillsammans som ett system.

 

 

 

 

Takfoten

Takfoten är en fuktkänslig del av taket och därför monterar man ett kondenskydd samt takfotsplåt längs hela taket. En fågellist hindrar fåglarna från att bygga bo under pannorna. Vinkelrännor samt takavvattning såsom hängrännor och stuprör leder bort regnvatten från taket och huset. Finns i flera olika material och färger för att matcha olika tak.

Taket -  byggnadens första försvar

I många år ska du kunna vara trygg med att ditt tak kommer att stå emot vind, regn och snö. Därför är det viktigt att göra det på rätt sätt. Vi ger dig här tips på hur du själv kan ta hand om taket och vad man bör tänka på om man ska lägga taket själv. Vill du hellre ta in hjälp med takläggningen, anlita då auktoriserade och välutbildade takläggare.

Välutbildade takläggare

Här hittar du takläggare som är både välutbildade och duktiga:

För takpannor (branta tak)

För tätskikt (låglutande tak)

Brant eller låglutande tak?

Riktigt bra produkter och bra utförande skapar bra lösningar. BMI Sverige utbildar och samarbetar med entreprenörer inom både branta och låglutande tak för att kunna erbjuda en bra service, hög kvalitet och korrekt montering av taken. Dessutom erbjuder de även omfattande garantier som ger dig en trygghet i att ditt tak kommer att hålla i många år.

Monier Takpartner
  • Tegel- och betongtak
  • Diplomerade av BMI Sverige
  • Erbjuder Tätt Tak-garanti på ett komplett taksystem från BMI Sverige 
Team Icopal
  • Tätskiktsarbeten med Icopals tätskiktssystem för bl. a. exponerade eller gröna tak, terrasser och parkeringsdäck. 
  • Auktoriserade och utbildade av BMI Sverige.
  • Erbjuder garantier via AB Tätskiktsgarantier ™ i Nordens trygghetspaket.
Siplast-entreprenörer
  • Tätskiktsarbeten med system Primaflex på exponerade tak och inbyggda konstruktioner. 
  • Auktoriserade och utbildade av BMI Sverige.
  • Erbjuder garantier via AB Tätskiktsgarantier ™ i Nordens trygghetspaket.