Illustration över ett brant tak med svarta takpannor. Man ser takets olika skikt, från underlagsduk till läkt.

Höga krav i norden

Här i Norden måste vi kunna ställa höga krav på våra tak. Det ska stå emot stora temperaturvariationer, kraftiga vindar, skyfall och snöstormar. Och ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk, så allt måste samverka för att få ett optimalt tak. Därför har vi allt du behöver för att få ett tätt och säkert tak. 

Närbild på ett svart tak med Aerlox betongpanna
Aerlox Betongpannor - svarta

Översta lagret

Överst ligger oftast någon form av takpannor på våra svenska tak, tegel- eller betongpannor. Men det finns många andra sorters tätskikt utöver det: plåttak, takpapp, shingel, eller sedumtak till exempel. Och alla har sin egen konstruktion. 

Under takpannor eller tätskikt

Pannorna vilar på träläkt och är fästa med clips alt skruv eller spik. Läkten är i sin tur infäst i undertaket, antingen direkt på takstolarna, på råsponten eller på byggskivor. 

Underlagstak

Vilket undertak det än är så ligger det en underlagsprodukt på det. På fast underlag såsom råspont används en diffusionsstängd produkt, vilket ger den mest robusta konstruktionen för vårt nordiska klimat. Vid fullisolerade kontruktioner kan dock en diffusionsöppen underlagsduk monteras, den fästs då fast direkt på takstolarna.

Taknocken

Nocken på taket är särskilt utsatt och känsligt så därför monterar man ett regntätt men ventilerande nockband där. Ovanpå nocken och i takvinklar krävs specialpannor av olika slag.

Närbild på takstege (illustration)

Taksäkerhet

Ett tak måste också vara säkert för de som jobbar på det och de som rör sig under det. Numera krävs därför t ex stegar, livlinefästen, glidskydd och snörasskydd. De flesta tak har också genomföringar för t ex ventilation, skorsten, luftning, taklucka m m och det är ofta kritiska punkter med högre risk för läckage. Därför krävs säkra takkomponenter såsom frånluftshuvar och avloppsluftare som är provade tillsammans som ett system.

 

 

 

 

Takfoten

Takfoten är en fuktkänslig del av taket och därför monterar man ett kondenskydd samt takfotsplåt längs hela taket. En fågellist hindrar fåglarna från att bygga bo under pannorna. Vinkelrännor samt takavvattning såsom hängrännor och stuprör leder bort regnvatten från taket och huset. Finns i flera olika material och färger för att matcha olika tak.

Mer än ett tak

Låt taket vara mer än byggnadens första försvar mot det hårda nordiska klimatet.

Vår målsättning är att hitta den optimala taklösningen för ditt hus och för dina behov.  Ditt tak kan till exempel vara en egen oas i form av en takterrass eller trädgård, en mötesplats för familj och vänner eller en plats för avkoppling. Du kan även låta taket generera elektricitet eller släppa in mer ljus i huset med en eller flera takljuskupoler.

I många år ska du kunna vila tryggt med vetskapen om att ditt tak kommer att hålla tätt.