Vackra sedumtak i svenska fjällen

Ett av Stötens nyaste områden, Mountain Village, ligger med sitt fantastiska läge nära skidliftar och restauranger men ändå lite avskilt. TAKAB i Falun fick möjligheten att lägga sedumtak på 16 fjällstugor i harmoni med fjällens vackra natur.

Mountain Village med Icopal Sedumtak i Stöten. Bild snett ovanifrån, med fokus på sedumtaken.
Mountain Village med Icopal Sedumtak i Stöten. Fyra villor i förgrunden.
Mountain Village med Icopal Sedumtak i Stöten. Bild från sidan.
Mountain Village med Icopal Sedumtak i Stöten. Fyra villor i förgrunden och suddigt berg i bakgrunden.

Fakta

Takentreprenör: TAKAB i Falun
Ort: Stöten, Sälen
Projekt: Nybyggnation
Beställare: BRF Mountain Village
Konstruktion: Träbjälklag
Material: Mono PM, Green Top sedumbackar, Monier taksäkerhetssystem och Icopal takavvattning
Yta: ca 2500 m2 (9 parhus + 7 fristående stugor)

Bakgrund

Ett av Stötens nyaste områden, Mountain Village, ligger med sitt fantastiska läge nära skidliftar och restauranger men ändå lite avskilt. Bostadsrättsföreningen valde att satsa på gröna tak i harmoni med fjällens vackra natur och anlitade TAKAB i Falun som fick möjligheten att lägga taket på nio parhus och sju fristående stugor. TAKAB i Falun ingår i Team Icopal, där takentreprenörerna är auktoriserade av BMI Sverige och specialiserade på tätskiktsentreprenader med Icopals system för, bland annat, exponerade eller gröna tak, terrasser och parkeringsdäck. 

Detta var för TAKAB ett litet projekt men där man kunde välja en totallösning från Icopal, med tätskikt, sedum, taksäkerhet samt takavvattning, och där Faluplåt, som ingår i TAKAB, fick leverera allt plåtarbete. Sedumbackarna placerades direkt på takytan tätt intill varandra och gav ett färdigetablerat grönt tak från dag ett, en mycket smidig och enkel lösning.


Utmaningar

Att göra entreprenader i svenska fjällen är en utmaning. Vintern 2019 kom tidigt och den första snön kom redan i början på september.

Lösning

Tack vare god planering hann tätskiktet färdigställas i tid och installationen av sedumbackarna kunde pausas över vintern. Den sista etappen sedumbackar lades på plats under våren 2020. Idag är de skiftande kulörerna på sedumtaken en fröjd för ögat!

Våra system

Det är viktigt att välja tätskiktslösning efter vilken typ av överbyggnad man ska ha och vilken livslängd man förväntar sig. Ett grönt tak på en byggnad eller konstruktion måste byggas upp från grunden och vara fullständigt säkert mot läckage. På taken i Mountain Village monterades Mono PM, Green Top sedumbackarMonier taksäkerhetssystem och Icopal takavvattning.