Våra olikheter är en styrka

På BMI tror vi att varje medarbetare har något unikt att erbjuda. Genom att ta vara på varandras skillnader blir vi starkare och kan hjälpa våra kunder bättre.

Som arbetsgivare tror vi på lika möjligheter och att alla ska behandlas likvärdigt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi letar efter dig med rätt förmågor och erfarenheter som gör att du kan genomföra jobbet väl och som alltid vill prestera efter bästa förmåga.

Utöver detta förväntar vi oss att alla behandlar sina kollegor och kunder med artighet, respektfullhet och omtanke vid alla lägen.

Det är en enkel filosofi. Det innebär att varje medarbetare ska känna sig stöttad och ha möjligheten att lyckas på BMI.