Fakturainformation - BMI Sverige

BMI Sverige AB

Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö
Sverige
apinvoice.se@sap.bmigroup.com

Momsregistreringsnummer: SE556013070901
Organisationsnummer: 556013-0709
Bankgiro: 640-1749
IBAN: SE23 1200 0000 0136 2012 4957
SWIFT: DABASESX

BMI Produktion Sverige AB

Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö
Sverige
apinvoice.se@sap.bmigroup.com

Momsregistreringsnummer: SESE556714656701
Organisationsnummer: 556714 - 6567
Bankgiro: 640-1749
IBAN: SE23 1200 0000 0136 2012 4957
SWIFT: DABASESX

BMI Group Operations Sàrl

2b Rue Albert Borschette
L- 1246 Luxembourg
apinvoice.se@sap.bmigroup.com

Momsregistreringsnummer: SE502081907301
Organisationsnummer: B122155
Bankgiro: 640-1749
IBAN: SE23 1200 0000 0136 2012 4957
SWIFT: DABASESX

Följande uppgifter ska alltid framgå av fakturan 

  1. PO-nummer (inköpsordernummer)
  2. Fakturanummer
  3. Fakturadatum
  4. Totalbelopp
  5. Momsbelopp
  6. Ett referensbegrepp under rubrik ”Er referens”, t ex namn.
  7. Ert organisationsnummer
  8. Bankgironummer

EDI-lösning

Vi har även en EDI-lösning, vänligen kontakta oss om ni kan sända faktura i EDI-format.

Kontakt

Vid frågor eller övrig kontakt ber dig att maila: seap@bmigroup.com, vänligen ange vilken mottagare (företag) inom BMI Group som avses.

Information om fakturering till Icopal Entreprenad.