Fakturainformation - BMI Sverige (Icopal AB)

BMI Sverige / Icopal AB

BGC-id HTG4073
FE 143
105 69 STOCKHOLM
icopalfakturase@bmigroup.com - Fakturan (i PDF-format), ska innehålla adress enligt ovan.

Momsregistreringsnummer: SE556013070901
Organisationsnummer: 556013-0709
Bankgiro: 640-1749
IBAN: SE23 1200 0000 0136 2012 4957
SWIFT: DABASESX

BMI Sverige / Monier Roofing AB

Box 935
SE-838 27 Frösön
Sweden  
monier-se-2100-idf1@pdfinbound.com  

Org.nr: 556336-2465
Bankgiro: 793-2049
IBAN: SE78 1200 0000 0241 7011 6925
SWIFT: DABASESX

Följande uppgifter ska alltid framgå av fakturan 

1. Bankgironummer
2. Fakturanummer
3. Fakturadatum
4. Totalbelopp
5. Momsbelopp
6. Ett referensbegrepp under rubrik ”Er referens”, t ex namn.
7. Ert organisationsnummer

EDI-lösning

Vi har även en EDI-lösning, vänligen kontakta oss om ni kan sända faktura i EDI-format.

Kontakt

Vid frågor eller övrig kontakt ber dig att maila:  dkap@bmigroup.com, vänligen ange vilken mottagare (företag) inom BMI Group som avses.

Information om fakturering till Icopal Entreprenad.