Reklamationer

BMI Sveriges produkter har skyddat hus från fukt i över 100 år. Vi har ett gediget kunnande om takprodukter och våra produkter har hög kvalitet och lång livslängd. Det leder i sin tur till att vi kan erbjuda garantier utöver vad som krävs enligt lag. Skulle oturen vara framme och du behöver reklamera material finns det två vägar att gå, beroende på var du har köpt våra produkter. 

Köpt av privatperson hos återförsäljare

Kontakta återförsäljaren direkt och lämna kopia på produktgarantibeviset samt kvitto/faktura där materialslag och mängd framgår.

Köpt av installatör/byggare

Gör reklamationsanmälan online

Läs gärna igenom följande pdf: Att tänka på innan du gör reklamationsanmälan av produkt från Monier.

Besiktningsprotokoll för reklamation