Projektera med produkter från Monier

  Vi erbjuder följande tjänster: 

  1. Projektering
   Framgångrika takprojekt börjar ofta med ett startmöte för alla inblandade parter. Vår kompetens förenklar din process genom regelverk och branschstandarder. Vi erbjuder även sambesök av vår representant på byggarbetsplats under projekttiden.

  2. Projektgenomgång
   Vårt projektkontor hjälper dig med mängdberäkningar och rådgivning kring taksäkerhet samt detaljlösningar. Du får Moniers unika Tätt Tak-garanti som garanterar ett bra resultat och nöjda kunder.
    
  3. Genomförande
   Projektkontoret jobbar aktivt med alla inblandade parter. Detta för att bl.a genom leveransplaner kunna säkerställa effektiv logistik så att rätt sak levereras i rätt tid. Efter avslutat projekt sammanställer vi en projektpärm med bl.a följande innehåll:
   • Garantibevis 
   • Produktdatablad 
   • Byggvarudeklarationer 
   • Underhållsvägledning 

   För att hjälpa er behöver vi: 
   • Produktnamn och kulör 
   • Takplansritningar
   • Sektionsritningar 
   • Skalenliga fasadritningar
   • Fastighetsfördelning