Vad är det som gör Aerlox till en ny slags betongtakpanna?

Mikael Berg i förgrunden och i bakgrunden ett vackert hus.

Mikael Berg, Head of Portfolio Management Nordics - Monier/Pitched Roofs, berättar.

En av anledningarna till att vi började utveckla Aerlox var att det inte hade hänt så mycket nytt på den svenska marknaden för takpannor på flera år. För att undersöka behoven intervjuade vi därför takläggare och  husägare som precis hade eller skulle byta sitt tak. Även om våra produkter idag är uppskattade, kom det fram att en mer elegant estetik och ett starkare skydd mot mossa vore åtråvärda egenskaper hos husägarna. Takläggarna å sin sida framhöll betongpannornas fysiska vikt och att de gärna ville se en lättare produkt. 

Liten men smart detalj

Vi riktade alltså in oss på att ta fram en ny takpanna med elegantare och lättare design, lägre vikt och egenskaper som minskade mosspåväxten. Med ett specialutvecklat datorprogram utvecklades ett nytt betongrecept som i sin tur resulterade i att pannan kunde göras lättare och med en mer elegant design. Eftersom mosspåväxt startar i fuktig miljö ville vi även få fram en design som ger en torr takpanna. Det gjorde vi med en liten men smart detalj: en droppkant på pannan som gör att vatten inte sugs upp mellan pannorna i framkant.

Ny kompaktare betongblandning

Dessutom utvecklade vi en ny betongblandning med hög hållfasthet, vilket gjorde att vi kunde ta bort material utan att påverka styrkan. Den kompakta betongen absorberar även mindre vatten och torkar snabbare efter regn, vilket minskar tiden som pannan är fuktig. Resultatet är att det växer betydligt mindre mossa på Aerlox. Droppkanten ger dessutom en skugglinje som gör att taket ser nättare och lättare ut. På så vis är taket vackert och mossfritt länge. Sett ur Takläggarens synvinkel är Aerlox en lättare panna vilket är bra både säkerhets- och hälsomässigt. Dessutom blir den enklare att hantera vilket sparar tid. Aerlox är helt enkelt en ny slags betongpanna.

“Vi tog fasta på tre saker: elegantare design, mindre mosspåväxt och lägre vikt.”

Beställ Aerlox provpanna

Önskar du se hur Aerlox ser ut i verkligheten är du välkommen att beställa ett prov här. Vi skickar dock endast inom Sverige.

Aerloxpannor i Svart, Tegelröd och Mörkgrå

Välj färg:

Välj färg:

Dina uppgifter:

Jag accepterar att den informationen jag har lämnat kan behandlas och användas av BMI Sverige för att samla information och marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dessa uppgifter.