Aerlox - vald med omsorg

Aerlox är en betongtakpanna med elegant estetik och med ett starkt skydd mot mossa. Pannan är också lättare än traditionella betongpannor vilket innebär en snabbare takläggning med bättre ergonomi. Transporter och logistik blir även, miljömässigt mer hållbara.

Om du vill ha det senaste inom takläggning ska du välja Aerlox. Beställ gärna en provpanna av oss!

Beställ provpanna

 

Svart Aerloxpanna som svävar ovanför vatten

Lägre vikt - bättre ergonomi

På ett standardtak i Sverige är Aerlox sammanlagt ca 1000 kg lättare än den traditionella betongpannan. Varje Aerloxpanna väger 0,5 kg mindre än vanliga betongpannor och tack vare den lättare vikten går takläggningen enklare och snabbare med Aerlox. Transporter och logistik blir även, miljömässigt, mer hållbara.

Minimal mosspåväxt

Fukt i takpannor är grogrunden för påväxt av mossa och alger. Två egenskaper hos Aerlox verkar i synergi för att minska pannans fuktinnehåll:

  1. Den kompakta betongen gör att mindre vatten absorberas vilket minskar den sammanlagda tiden som pannan är fuktig.
  2. En droppkant är tillagd i designen på pannan. Förutom ett nättare utseende medför droppkanten till att vatten inte kapillärt sugs upp mellan pannorna i framkant.
Tegelröd Jönåker Protector-tak bredvid tegelröd Aerlox-tak, jämförelse mellan de olika pannornas mosspåväxt.
Svart Jönåker Protector-tak bredvid svart Aerlox-tak, jämförelse mellan de olika pannorna.

Nättare utseende

En designmässig fördel med den nättare framkanten på Aerlox är att skugglinjen över taket blir mer elegant. Framkanten bidrar även till mindre mosspåväxt.

Aerlox produktfakta

Färger: Svart, Tegelröd, Mörkgrå
Total längd: 420 mm 
Bredd: 330 mm 
Bygglängd: 310-370 mm
Byggbredd: 300 mm 
Bygghöjd: 75 mm 
Vikt: 3,6 kg/st 
Antal/pall: 240 st 
Åtgång: 9-11 st/m2 beroende på läktavstånd

Svart Aerloxtak samt pannor i färgerna Svart, Tegelröd och Mörkgrå