BMI Sverige har framtiden i sikte med proaktivt arbete i fokus

2024-06-19 Nyhet
BMI Sverige har framtiden i sikte med proaktivt arbete i fokus

BMI Sveriges målsättning är att ses som en långsiktig och helhetsleverantör av taksystem. Som ett steg i den riktningen och för att säkerställa att framtidens tak håller så länge som möjligt, satsar företaget nu på mer proaktiva arbetssätt för att komma in tidigare i byggprocesser.

– Just nu görs en satsning på föreskrivande led med målet att vi ska komma in redan i planeringsstadiet av ett byggprojekt. Vi märker att allt fler föreskrivare och fastighetsägare efterfrågar högkvalitativa taksystem och det är precis det vi kan leverera, säger byggnadsingenjör Annica Mathisson, säljrepresentant Föreskrivare, BMI Sverige.

Tidigare i år tillträdde Annica Mathisson som säljrepresentant för området “föreskrivare” på BMI Sverige. Rollen är ny för bolaget och tillsammans med en representant mot Fastighetsägare, en position som innehas av Mikael Rydhage, ska Annica arbeta ännu mer proaktivt med BMI Sveriges försäljning av taksystem. Gruppen “föreskrivare” består bland annat av arkitekter och byggnadsingenjörer som planerar bygg- och husprojekt och som redan i förstudien bestämmer vilket typ av taksystem och takmaterial som ska användas. Att säkerställa att BMI Sverige finns med tidigt i byggprocessen för att stötta föreskrivare och fastighetsägare när de ska välja taksystem är Annica Mathissons och Mikael Rydhages viktigaste uppdrag.

– BMI Sverige har lång erfarenhet av branschen och en av våra populäraste lertegelpannor, Vittinge, har producerats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Många känner redan till våra varumärken Icopal och Monier, men för att komma in ännu tidigare i olika processer och projekt gör vi nu denna satsning på föreskrivande led, där vi tidigt kan stötta exempelvis arkitekter bland alla val som finns. Målgruppen är väldigt mån om att taken ska hålla länge och ha en mindre miljöpåverkan, så vårt erbjudande ligger precis rätt i tiden, säger Annica Mathisson och Mikael Rydhage fyller i:

– Vi är idag den enda leverantören på den svenska marknaden som kan erbjuda en komplett lösning för branta tak och där vi också har kopplat på en unik garanti, en funktionsgaranti som vi kallar Tätt Tak-Garanti, och det är vi stolta över. Vår målsättning är att fler föreskrivare och fastighetsägare ska få upp ögonen för våra taksystem och denna satsning är en viktig del i det. När det gäller fastighetsägare vill vi såklart vara top of mind när det är dags att planera för takbyte eller bygga nytt.

Expertstöd och lokal produktion

BMI Sveriges satsning på att arbeta förebyggande med föreskrivande led och fastighetsägare syftar till att komma närmare kunderna och hjälpa dem att göra komplexa takval enklare. Både Annica och Mikael har lång erfarenhet av branschen och finns med i hela processen, från projektering och konstruktion till utförande och avslut, tillsammans med teknisk kundsupport och erfarna tekniker. Teamet från BMI hjälper kunderna att optimera taksystemet och att göra klimatsmarta val.

– Hållbara tak har aldrig varit viktigare. Det är något som ligger både våra kunder och oss väldigt varmt om hjärtat och något som vi arbetat med länge. Bland annat så sker största delen av vår produktion av tätskiktsprodukter, tegel- och betongpannor samt takavvattningssystem i Sverige och vi jobbar aktivt för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och våra koldioxidutsläpp, säger Annica Mathisson.

Krävs högre kvalitet i framtiden

Även om samhället befinner sig i en lågkonjunktur spår BMI Sverige att marknaden snart kommer att börja röra på sig igen och att efterfrågan på nybyggnation kommer att öka inom de närmaste åren. Det ser både Annica och Mikael med spänning fram emot och vad den nya satsningen på föreskrivande led ska få för positiva effekter.

– BMI Sverige har skapat dessa roller för att få ut budskapet på den svenska marknaden att det finns taksystem som är håller över tid och att korrekt byggda tak ökar värdet på fastigheten. Vi arbetar för att höja kvaliteten inom takbranschen generellt och hoppas att vi, genom att komma in ännu tidigare i processerna, ska lyckas med det, avslutar Mikael Rydhage.

Läs mer om:

BMI:s hållbarhetssatsningar

Projekthjälp från BMI

Referensobjekt

Fler nyheter

T2 Entreprenad utses till Årets Takentreprenör

2024-06-20 Nyhet

I slutet av maj slogs dörrarna upp till nybyggda Bålsta simhall i Håbo kommun i Uppsala län. Bakom u...

BMI Sverige har framtiden i sikte med proaktivt arbete i fokus

2024-06-19 Nyhet

BMI Sveriges målsättning är att ses som en långsiktig och helhetsleverantör av taksystem med varumär...

Bankeryds Takläggare utnämns till Årets Takmästare för andra gången

2024-05-22 Nyhet

Bankeryds Takläggare vinner priset ”Årets Takmästare” för sitt arbete med Skinnarebo Golf & Coun...

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit