CE-märkning för produkter

2015-09-23 Nyhet
CE-märkning för produkter

Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter CE-märkas om det finns en harmoniserad produktstandard. Har du kolla på hur det påverkar dig som beställare och köpare?

Vad innebär detta?

För de flesta produkter finns det idag en gemensam produktstandard inom EU. Denna ersätter tidigare typgodkännanden. Det sistnämnda kommer dock att finnas kvar för produkter där en gemensam standard ännu inte är framtagen.

Är CE-märket en kvalitetsmärkning?

CE-märkt produkt betyder att produkten uppfyller gällande EG direktiv vilket gör det möjligt att sälja produkten inom EES-området utan ytterligare krav. CE-märket betyder inte kvalitet men det gör det möjligt att jämföra liknande produkter med varandra. Det ställer större krav på köpare och beställare då de måste sätta in sig i vilka parametrar som är viktiga för produkten.

Är Icopals produkter CE-märkta?

Icopals Tekniska avdelning har under en längre tid jobbat med att CE-märka Icopals produkter. I stort sätt alla produkter där det finns en gemensam standard är nu märkta. Vi har dock inte nöjt oss med detta utan är även engagerade inom SIS där vi är med och påverkar arbetet med nya produktstandarder för att de även ska anpassas till nordiska förhållanden.

Vad bör jag tänka på som beställare?

Nöj dig inte bara med att produkten är CE-märkt, utan kontrollera också att den är lämplig att använda till det du tänkt dig och att det finns väldokumenterade monteringsanvisningar! Även om tätskiktet är CE-märkt är det särskilt viktigt att kontrollera att produkten uppfyller de lagstadgade brandkrav som ställs på tätskiktsmaterialet. Produkten eller systemet ska motsvara brandklass BROOF(t2)-testad på aktuellt underlag.

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...