Endast förnybar energi för Icopal-fabriken i Malmö

2021-04-12 Nyhet
Endast förnybar energi för Icopal-fabriken i Malmö

Vi på BMI Sverige tillverkar bitumenbaserade takprodukter i Malmö. I fabriken på Lodgatan produceras produkter, i huvudsak, för den svenska och norska marknaden men även till Danmark och Finland. 

Genom ett dedikerat miljötänk använder vi sedan tidigare endast el från vattenkraft och från och med den 1 april i år ersatte vi all fossil naturgas med biogas som är helt baserad på förnyelsebara råvaror. Detta innebär att anläggningen har en CO2-neutral produktion av takprodukter. 

Detta är ett steg i vår hållbarhetsplan och kopplas till vår önskan i att bidra till FN's mål nr 13 "Bekämpa klimatförändringarna". Sedan tidigare sköts även all trucktrafik för inlastning och utlastning av gods med eltruckar.

Fler nyheter

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...

En sfär av 64 takfasetter

2023-07-03 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann tävlingen “Årets Takentreprenör" med sina tätskiktsarbeten på de nya lan...

BMI Sverige välkomnar Daniel Driving som ny VD

2023-04-21 Nyhet

BMI Sverige välkomnar Daniel Driving som ny VD