Förvandla innergården - från en tråkig plats till en fantastisk oas mitt i staden

2017-03-13 Pressmeddelande
Förvandla innergården  - från en tråkig plats till en fantastisk oas mitt i staden

Fler gröna ytor i staden bidrar till att skapa ett miljömässigt hållbart stadsliv. Utöver att öka det allmänna välbefinnandet har urban grönska också en ljuddämpande effekt som minskar buller, samtidigt som växterna binder koldioxid och vatten. Några av de ytor som kan användas mera effektivt och bli attraktiva och användbara gröna ytor mitt inne i en stadskärna är:

  • Innergårdar
  • Tak på befintliga hus
  • Parkeringshus
  • Terrasser och altaner


Höga krav på material och montering
Förändringen av till exempel ett tak till en ny grön yta är dock tekniskt krävande och ställer stora krav på både material och montering. En lyckad omvandling kräver stor sakkunskap och utprovade och anpassade material. Felaktig konstruktion eller undermåliga material riskerar att bli mycket dyrt och komplicerat att åtgärda. Detta gäller inte minst tätskikten som måste garantera ett skydd av underliggande byggnader och konstruktioner under lång tid. De material som används ska inte bara klara högt ställda krav på isolering, dränering och rotskydd utan måste även klara avvattning av takytan.

Renovera i tid
Undvik kostsamma läckage genom att renovera i tid, speciellt för bjälklag där ytan under utnyttjas till annan verksamhet. Numera byggs med säkrare metoder och bättre material än för 20-40 år sedan.

Högkvalitativa produkter med långtgående garanti Icopal har lång erfarenhet av tätskikt för krävande miljöer. Vi har utvecklat produkter som klarar samtliga dessa krav och kan erbjuda en helhetslösning med både material och installatörer. Tillsammans med våra långtgående garantier gör detta att vi har ett mycket starkt och tryggt erbjudande.

För mer information och inspriation besök icopal i Monter H:05 på Fastighetsmässan 2017 Kista

Eller kontakta productchef

Linda Hall, linda.hall@icopal.com

040-24 74 58

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...