Icopal effektiviserar sitt informationsflöde mot föreskrivare

2016-09-01 Pressmeddelande
Icopal effektiviserar sitt informationsflöde mot föreskrivare

Icopal AB, med huvudkontor i Malmö, investerar i en ytterligare lösning för effektivare hantering av produktinformation, denna gång mot föreskrivare och via BIMobject.

Under våren har Icopals arbetsprocesser analyserats utifrån hur produktinformation på ett enklare och snabbare sätt kan kommuniceras till företagets många brukare. Nu satsar Icopal på ytterligare en digital lösning, nämligen den mot föreskrivare via BIMobject. Ett BIM-objekt är ett "objekt" i en databas som innehåller information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning, funktioner, ytskikt eller andra produktdata. Länkar till underhålls-dokument, monteringsmanualer m.m. finns även i objektets informationsdel.

- Vi på Icopal ser en självklar fördel och nytta med digitalisering av produktinformation. BIM ger oss framförallt en möjlighet att nå ut till fler föreskrivare och arkitekter med våra produkter och lösningar. Vinsten för dem är en effektivisering av deras bidrag i byggprocessen där de enkelt och snabbt kan ladda ner produkter och lösningar med korrekt produktspecifikation. Vi har nu lanserat takljus och brandgasventilatorer på BIMobject, men ser att det kommer fler produkter och lösningar inom snar framtid, säger Hans Månsson, teknisk chef på Icopal AB.

Idag finns det över 6 900 svenska BIM-användare på bimobject.com. Det har skett en nästintill dubblering av antalet användare jämfört med föregående år. 49 av de 50 största arkitektfirmorna i Sverige (lista enligt SDT 2013) använder BIMobject Cloud i dagsläget. 

- Vi har under 2016 sett att fler takleverantörer både nationellt och internationellt har insett värdet av att supportera föreskrivande led med digitala informationsrika objekt. Den ständigt ökande efterfrågan från föreskrivande led ser vi som en av de drivande krafter bakom att fler leverantörer söker sig till BIMobject Cloud. Men även det faktum att entreprenörer driver efterfrågan av BIM-objekt genom att allt fler projekt drivs med hjälp av BIM. Icopal är i startgroparna med att publicera sina produkter på BIMobject Cloud. Det första projektet har varit mycket positivt och det ska bli spännande att se vad som kommer framöver, säger Alexander Montell, affärsutvecklare på BIMobject.


För mer information, vänligen kontakta:

Hans Månsson

Teknisk Chef, Icopal AB

0736 – 257 439

hans.mansson@icopal.com

Alexander Montell

Affärsutvecklare, BIMobject

0733 – 024 681

alexander.montell@bimobject.com

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...