Icopal och Monier har förenat resurserna och är nu BMI Sverige

2018-04-09 Pressmeddelande
Icopal och Monier har förenat resurserna och är nu BMI Sverige

”Genom samgåendet tillgodoser vi kundernas växande behov av trygga och kompletta helhetslösningar och ett starkt projektstöd”

Under 2017 gick Braas Monier Building Group (Monier) och Icopal Group (Icopal) samman och bildade BMI Group. Vid samgåendet hade Monier en marknadsposition som Europas ledande tillverkare av taklösningar för branta tak. Icopal hade en motsvarande position för låglutande tak. Tillsammans har Braas Monier och Icopal Group drygt 150 produktionsanläggningar och mer än 11 000 medarbetare i bl a Europa, Asien och Sydafrika.

I Norden har Monier under många år varit en ledande leverantör av takmaterial som taktegel, betongpannor och taksäkerhetsprodukter. Bland de mest kända varumärkena är taktegel från Vittinge och betongpannor från Jönåker. Icopal har sedan starten 1915 byggt upp och utvecklat ett brett produktprogram med bl.a. underlagsprodukter, regnvattensystem, brandgasventilatorer och tätskikt för både byggnader och infrastrukturanläggningar. Efter samgåendet har BMI Sverige cirka 400 medarbetare.

BMI Group ägs av det privatägda företaget Standard Industries där även Nordamerikas ledande tillverkare av tak- och tätskiktslösningar, GAF, ingår. Standard Industries har mer än 15 000 anställda och verksamhet i mer än 80 länder. Verksamheten omfattar engagemang i ett flertal företag verksamma inom byggmaterialsektorn och Standard Industries har också stora investeringar inom bl.a. fastighetssektorn.

Begreppet ”Allt från en leverantör, från tak till grund” har fått en ny dimension

Samgåendet mellan Monier och Icopal till BMI Sverige innebär att två ledande marknadsaktörer förenar sina resurser och kan erbjuda totallösningar med en bredd som är unik. Företagens produkter, lösningar, kompetenser och tjänster som utvecklats under decennier kompletterar varandra. Icopal har under många år haft ”Allt från en leverantör, från tak till grund” som ett centralt budskap. Samgåendet med Monier till BMI Sverige gör det möjligt att bibehålla den målsättningen men den har nu fått en ny dimension.

För Icopals och Moniers kunder i Sverige innebär det att man på ett enklare sätt kan hitta rätt lösning och produkt. Man kan också göra det på ett mycket smidigt sätt genom BMI Sveriges nya säljorganisation och bildandet av BMI Projekt som ger ett brett projektstöd till bl.a. byggherrar, projektörer, arkitekter och installationsföretag.

Snabb teknisk utveckling ökar kundernas behov av ett starkt projektstöd

Synergierna mellan företagens produktprogram är stora och Bengt Widstrand som är VD för BMI Sverige (Bengt Widstrand var tidigare VD för Icopal AB) ser samgående som naturligt. Han menar också att det finns ett växande behov på marknaden av en aktör med stora resurser.

- Oavsett tekniska krav och typ av tak kan vi nu alltid erbjuda rätt taklösning. Jag menar också att tiden är helt rätt för ett samgående. Icopals och Moniers produktprogram kompletterar varandra på ett sätt som gör att det skapas stora mervärden för våra kunder. Det har under en lång tid bedrivits en intensiv teknisk utveckling både hos Icopal och Monier. Resultatet blir att det skapas nya möjligheter till framtidssäkra taklösningar med hög kvalitet, men också att det för många har blivit mer krävande att göra rätt val av lösning och utnyttja ny teknik på rätt sätt. Här kan vi som BMI Sverige hjälpa till på ett ännu bättre sätt än tidigare. Genom samgåendet tillgodoser vi kundernas växande behov av trygga och kompletta helhetslösningar och ett starkt projektstöd genom BMI Projekt, säger Bengt Widstrand.

Bengt Vidstrand lyfter fram Icopals miljöförbättrande tätskikt Noxite, Icopals helhetslösningar för Gröna Tak och Moniers Solenergitak som exempel på den tekniska utveckling som skett under de senaste åren.

Hos BMI Sverige pågår ett intensivt samarbete med att knyta samman kompetenser och tjänster hos Icopal och Monier, att hitta formerna för en större säljorganisation och även att finslipa det omfattande projektstöd som ges via BMI Projekt.

Bengt Widstrand ser mycket positivt på framtiden och en framgångsfaktor han vill lyfta fram är att de kundinriktade företagskulturer som byggts upp hos Icopal och Monier har många likheter.

- Hos både Icopal och Monier har det alltid funnits en stark vilja att vara tekniskt ledande, att erbjuda helhetslösningar, att driva frågor om kvalitet och säkerhet samt att erbjuda ett mycket aktivt projektstöd och experthjälp. Detta gör att det också finns en gemensam ambition att ta med sig dessa kulturer in i nya BMI Sverige. Våra kunder kommer att mötas av samma engagemang och kundservice som tidigare, men med skillnaden att man nu får ännu lättare att hitta rätt taklösning och även helhetslösningar. Detta är viktigt för oss att förmedla till marknaden då kraven inom byggsektorn även ökar när det gäller att driva projekt effektivt och med bra kostnads- och kvalitetskontroll, avslutar Bengt Widstrand.

 

Vi vill med denna pressinformation ge en bakgrund till samgåendet mellan Icopal och Monier till BMI Sverige samt också ge en översiktlig bild av Icopals och Moniers produktprogram och tjänster. Informationen är fri för publicering. Kontakta oss gärna för kompletterande information och bildmaterial. 

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...