Icopal vill se krafttag kring gränsvärden för radon

2016-03-30 Pressmeddelande

Icopal vill införa nollvision för cancerfall kopplade till radon. Som ett första steg vill Icopal få berörda myndigheter att sänka gränsvärdet för radon till 100 becquerel för nybyggnationer och på så vis få ner antalet cancerfall i landet.

I Sverige är gränsvärdet för radon i inomhusluft 200 becquerel. Världshälsoorganisationen, WHO, har länge rekommenderat världens länder att sänka gränsvärdet till 100 becquerel sedan man har konstaterat att riskerna att drabbas för lungcancer ökar väsentligt ju högre gränsvärdet är. Bara i Sverige drabbas årligen 400 till 500 personer av cancer kopplat till radon. I Norge följer man redan WHO:s rekommendationer. I Danmark har gränsvärdet sänkts för nybyggnationer.

- Vi menar att det är häpnadsväckande att myndigheterna, däribland Boverket, inte prioriterar den här frågan och sänker de tillåtna gränsvärdena. De har gjort bedömningen att samhällsekonomiska argument väger tyngre än folkhälsan. Det anses vara för dyrt att sanera befintliga bostadsbestånd till 100 becquerel, säger Bengt Widstrand, vd för Icopal AB.

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. Det i särklass vanligaste är att radon kommer från marken. Lufttrycket inomhus är normalt lägre än i marken under huset. Därmed sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar.

- För att komma åt problemet föreslår vi som ett första steg att gränsvärdena för nybyggnationer sänks. En sådan åtgärd skulle rädda både liv och spara pengar. Dessutom minskar behovet av framtida sanering om nya byggnader radonsäkras. Vår ambition är att uppnå en nollvision. Ingen människa ska behöva dö på grund av cancer orsakad av radon i hemmet, avslutar Bengt Widstrand.

En radonsanering är ofta betydligt dyrare än att förebygga problemet med en radonspärr vid nybyggnation.

Under Nordbyggmässan i Stockholm finns Bengt Widstrand på plats under onsdagen och torsdagen 6 – 7 april i Icopals monter för att prata radon tillsammans med produktchefen för radon, Linda Hall, vid följande tidpunkter:

Onsdagen den 6 april kl. 11.00 och kl. 15.00 samt torsdagen 7 april kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Widstrand, vd, Icopal AB

Telefon: +46 40 24 74 40, Mobil: + 46 736 25 74 11, e-post: bengt.widstrand@icopal.com

Linda Hall, produktchef, Icopal AB

Telefon: + 46 40 24 74 58, Mobil: +46 736 25 74 51, e-post: linda.hall@icopal.com

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...