Avgränsningssamråd, Hällefors kommun

2022-06-09 Nyhet
Närbild på skiffer

BMI Produktion Sverige AB planerar att ansöka om förnyat tillstånd för sin täkt- och förädlingsverksamhet på fastigheten Grythyttan 6:322 i Hällefors kommun. I Grythyttan bedriver BMI täktverksamhet med brytning av skiffer samt förädlingsverksamhet med framställning av skifferflingor för beläggning av asfaltbaserade tätskikt, vägmaterial, dekorkross och byggnadssten. Som ett led i arbetet med tillståndsansökan inbjuds nu särskilt berörda, allmänheten och
miljöorganisationer till skriftligt samråd om verksamheten. Detta brev har skickats till dig i egenskap av fastighetsägare i den planerade anläggningens närhet. Skulle du ha hyresgäster eller andra nyttjanderättshavare ser vi gärna att du vidarebefordrar denna information till dem. Vi är också intresserade av att få kunskap om eventuella brunnar på din fastighet som inte finns registrerade i brunnsregistret. Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och dess miljöpåverkan kan ett samrådsunderlag beställas via kontaktuppgifter nedan, eller laddas ner här: Samrådsunderlag för täkt och skifferversksamhet i Grythyttan

Om du önskar yttra dig skriftligt i ärendet vill vi att du gör så senast den 8 juli. Yttrandet och eventuella frågor ställs till:

DGE Mark och Miljö AB
Att. Monika Walfisz
Husargatan 3
211 28 Malmö
Tfn: +46 70 209 26 51
E-post: monika.walfisz@dge.se

Med vänliga hälsningar
Pär Sjöberg
Platschef

Fler nyheter

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...

En sfär av 64 takfasetter

2023-07-03 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann tävlingen “Årets Takentreprenör" med sina tätskiktsarbeten på de nya lan...

BMI Sverige välkomnar Daniel Driving som ny VD

2023-04-21 Nyhet

BMI Sverige välkomnar Daniel Driving som ny VD

BMI Sverige lanserar innovativa takpannor som värnar om miljön

2023-03-06 Pressmeddelande

Nu lanserar BMI Sverige, en ny innovativ ytbehandling på alla sina betongtakpannor. Den nya ytbehand...