Avgränsningssamråd, Hällefors kommun

2022-06-09 Nyhet
Närbild på skiffer

BMI Produktion Sverige AB planerar att ansöka om förnyat tillstånd för sin täkt- och förädlingsverksamhet på fastigheten Grythyttan 6:322 i Hällefors kommun. I Grythyttan bedriver BMI täktverksamhet med brytning av skiffer samt förädlingsverksamhet med framställning av skifferflingor för beläggning av asfaltbaserade tätskikt, vägmaterial, dekorkross och byggnadssten. Som ett led i arbetet med tillståndsansökan inbjuds nu särskilt berörda, allmänheten och
miljöorganisationer till skriftligt samråd om verksamheten. Detta brev har skickats till dig i egenskap av fastighetsägare i den planerade anläggningens närhet. Skulle du ha hyresgäster eller andra nyttjanderättshavare ser vi gärna att du vidarebefordrar denna information till dem. Vi är också intresserade av att få kunskap om eventuella brunnar på din fastighet som inte finns registrerade i brunnsregistret. Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och dess miljöpåverkan kan ett samrådsunderlag beställas via kontaktuppgifter nedan, eller laddas ner här: Samrådsunderlag för täkt och skifferversksamhet i Grythyttan

Om du önskar yttra dig skriftligt i ärendet vill vi att du gör så senast den 8 juli. Yttrandet och eventuella frågor ställs till:

DGE Mark och Miljö AB
Att. Monika Walfisz
Husargatan 3
211 28 Malmö
Tfn: +46 70 209 26 51
E-post: monika.walfisz@dge.se

Med vänliga hälsningar
Pär Sjöberg
Platschef

Fler nyheter

Vittinge Tegelbruk 150 år

2022-10-12 Nyhet

Hipp hipp hurra för Vittinge Tegelbruk som i helgen firade 150 års jubileum! Detta firades med öpp...

Avgränsningssamråd, Hällefors kommun

2022-06-09 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB planerar att ansöka om förnyat tillstånd för sin täkt- och förädlingsve

Vackra sedumtak i svenska fjällen

2021-10-06 Nyhet

Ett av Stötens nyaste områden, Mountain Village, ligger med sitt fantastiska läge nära skidliftar oc...

Aerlox - smart design håller taket fräscht

2021-05-27 Nyhet

Aerlox betongtakpanna har en smart design som gör att taket håller sig snyggt, utan mosspåväxt.