Se över ditt tak innan vintern kommer - checklista från Monier

2013-10-24 Nyhet
Se över ditt tak innan vintern kommer - checklista från Monier

Gör det till rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten. Vi har gjort en enkel checklista för att du ska kunna vara säker på att ditt tak mår bra och kan ta emot höstens stormar och vinterns snöfall. Upptäcker du något som inte är i sin ordning, kan du åtgärda det innan skadan är skedd.

1. Kolla nocken och takytorna

Nocken är den mest utsatta delen av taket. Kolla att alla pannor och plåtar ligger rätt. Om någon panna flyttats eller skadats, kolla att underlaget och tätningar är intakta innan du lägger tillbaka pannan. Kolla även att pannspikarna inte blivit rostiga eller defekta.

2. Kolla gavlarna

Hård vind kan skada gavlar och vindskivor. Plåt och trä åldras snabbare än takpannorna, därför bör man hålla uppsikt på dem.

3. Kolla ventilation, vinklar och rännor

Rensa hängrännor och kolla att skräp inte gått in under pannorna. Kontrollera att ventilationsgenomgångarna är fria från skräp. Är de igensatta kan det skapa fukt som ger upphov till mögel eller andra allvarliga skador.

4. Rensa och ta bort växter och skräp

Beväxning är inte ett problem i sig men mossa och alger kan skapa frostsprängning. Borsta eller spola av taket försiktigt, kolla också om det är några träd som bör beskäras. Grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.

5. Kontrollera taksäkerhetsutrustning

Stegar, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.


Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...