Stora bostadsrättsföreningar i Mariestad valde Moniers kompletta takkoncept med projektsupport och 15 års Tätt Tak-garanti

2016-10-14 Nyhet
Stora bostadsrättsföreningar i Mariestad valde Moniers kompletta takkoncept med projektsupport och 15 års Tätt Tak-garanti

Otäta tak och problem med fukt är inte ovanligt efter moderniserings- och nybyggnadsprojekt där tak fått nya takpannor. Att det finns en produktgaranti för bland annat en takpannas täthet är ingen garanti för problemfria tak. Takleverantören Monier Roofing blev först på marknaden att för några år sedan lansera en Tätt Tak-garanti om 15 år. Lanseringen skedde som ett led i en satsning på att bredda marknadens perspektiv på vad som krävs för att nylagda tak ska hålla en hög kvalitetsnivå. Två bostadsrättsföreningar i Mariestad har valt Moniers totallösning för tak där den mångåriga garantin utgör en viktig del.

Monier är fortfarande ensamma om att erbjuda denna typ av garanti. Kombinationen med att företaget också erbjuder en heltäckande projektsupport som förenklar hela processen fram till ett färdigt tak har väckt ett stort marknadsintresse. I två aktuella och pågående projekt har två bostadsrättsföreningar i Mariestad valt Moniers kompletta takkoncept för ett stort antal bostadsrättsvillor och radhus med en total takyta på närmare 20 000 kvm. Det är två färgkulörer av Moniers takpanna Jönåker Elegant som valts. Takarbetet utförs av Stenmarks Bygg Skaraborg AB i nära samarbete med Moniers återförsäljare Beijer Byggmaterial i Mariestad samt med stöd av projektsupport från Moniers takspecialister.

Den 15-åriga garantin är en funktionsgaranti där Monier garanterar att ett nytt tak, under vissa förutsättningar som exempelvis en fackmannamässig montering, ska hålla tätt i minst 15 år. När takpannor och Moniers takkomponenter monterats på korrekt sätt garanteras en långsiktig täthet mot väderpåverkan som innebär ett skydd av den underliggande konstruktionen från allvarliga skador på grund av inträngande vind, regn och snö.

Mikael Rydhage som är distriktsansvarig hos Monier Roofing har haft en nära dialog med Stenmarks Bygg Skaraborg och Beijer Byggmaterial i samband med projekten i Mariestad. Han menar att det ökande intresset för garantin på ett bra sätt illustrerar att det skett en förändring i synsättet och kraven på takleveranser.

     - Det är inte bara det att marknaden efterfrågar kvalitativa och säkra taklösningar. Insikten ökar om att det krävs mycket kunskap under hela processen fram till att ett nytt tak är på plats. Det är också därför vi erbjuder en kostnadsfri projektsupport som förenklar hela byggprocessen. Alla vinner på det. Vi underlättar för den som arbetar med kalkylerna, vi förenklar för arkitekter och andra som är involverade i projekteringsarbetet och vi ger råd och stöd under själva genomförandet. Vi brukar säga att ”vi löser allt” och vi vet att projektsupporten uppskattas av exempelvis takläggare. Ett exempel är att vi mycket aktivt kan hjälpa till att hitta den mest optimala lösningen för taksäkerhet som idag är ett komplext område, säger Mikael Rydhage.

FÅR HJÄLP ATT LÖSA KOMPLEXA FRÅGOR RUNT TAKSÄKERHET

Stefan Gustafsson som är platschef på Stenmarks Bygg Skaraborg bekräftar att Moniers Projektsupport har ett stort värde. Företaget som har ett 45-tal medarbetare och en årsomsättning på över hundratrettio miljoner kronor är verksamt inom många områden och erbjuder projekterings-, bygg- och installationstjänster inom om-, till-, och nybyggnation. Den primära verksamheten är inom Skaraborg men successivt har en expansion skett till södra Sverige dit man följer kunder för utvalda projekt. Projekten för de två bostadsrättsföreningarna i Mariestad är stora och delvis även tekniskt komplicerade. Projektsupporten från Monier ser Stefan Gustafsson därför som betydelsefull och det gäller inte minst i frågor som rör taksäkerheten.

    - Dialogen vi har med Mikael och stödet vi får genom Moniers projektsupport förenklar mycket för oss. Jag har själv gått Moniers Takskola men ändå finns det mycket i så här stora projekt där vi behöver hjälp för att inte projekten ska stanna upp. Det kan gälla installationstekniska detaljer men även taksäkerhetslösningar som utvecklats till ett riktigt komplext område. Regelverket är oklart och kan närmast liknas vid en snårig djungel. Med stödet av Monier vet vi att vi får den mest optimala säkerhetslösningen. Det är tryggt både för oss och våra kunder, och supporten gör också att vi får en effektiv takläggningsprocess som inte riskerar att bromsas upp på grund av tekniska oklarheter, säger Stefan Gustafsson.

Projekten vid de två bostadsrättsföreningarna i Mariestad beräknas vara avslutade under 2016. En av föreningarna, Brf Hackan (HSB) har 43 bostadsrättsradhus med en takyta på drygt 6.000 kvm. Den andra föreningen är Mariestads Hus nr:10 (Riksbyggen) där takytan är drygt 13.000 kvm.

För mer information kontakta:

Mikael Rydhage, distriktsansvarig Sydost, Monier Roofing AB, Tel: 073-082 3625

Stefan Gustafsson, Platschef, Stenmarks Bygg Skaraborg AB, tel: 0501-27 88 96

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...