Test på 1 1/2-planshus visar minskad fukt, ökad värme och komfort

2012-06-15 Pressmeddelande
Test på 1 1/2-planshus visar minskad fukt, ökad värme och komfort

Tester på referenshus visar att isolering av tak utifrån ökar värmen på vinden och därmed minskar risken för  fuktproblemen, vilket enligt Boverket 30% av Sveriges småhus lider av.

Fuktsäkra småhus: lösningen är isolering utifrån

Sveriges vanligaste hus är 1 ½ -plans husen från 60- och 70 talen; en tidsperiod där husen isolerades dåligt. På grund av stort värmeläckage vintertid, och varma vindar sommartid, uppstår inte sällan komfortproblem på övre plan, det vill säga för varmt på sommaren och för kallt på vintern. 1 ½-plans husen har dessutom en konstruktion som är svår att tilläggsisolera utan att fuktproblem uppstår. Många tror att tilläggsisolering och god ventilation kan effektivisera och fuktsäkra ett gammalt hus, så enkelt är det tyvärr inte alltid.

Tilläggsisolera utanpå taket

Lösningen är att tilläggsisolera utifrån, på takstolen,  så att temperaturen stiger på vinden utan att man behöver bygga om huset och utan att få fuktproblem.  

Clima Comfort Isolerssystem från Monier är tunn och ändrar därför inte husets utseende. Den består av 10 centimeter ”skummad bakelit” med ett integrerat underlagstak som andas. Systemet är  mycket slitstarkt och har egenskaper som kontinuerligt transporterar ut fukt ur konstruktionen. Skivan är gångbar, väger lite och är lätt att lägga.

Testhus med takisolering

Hur vet vi då att Clima Comfort är så effektiv? Jo, den har funnits länge i Europa och nu har Monier anpassat den till vårt nordiska klimat. Tester på referenshus i Sverige under vintern visar att direkt efter att skivan lagts på taket stiger temperaturen avsevärt på vinden och ett par grader inomhus. Resultaten visar också på väsentligt lägre relativ fuktighet på vinden. Komforten inomhus på sommaren har också blivit behagligare. Se bifogat dokument

Redan dag Ett fick husägaren sätta ner temperaturen på sina element inomhus eftersom skillnaden var märkbar, trots att det var mitt i smällkalla vintern.

Förläng livslängd och öka värdet

EU-kravet att minska energianvändningen med 20 procent år 2020 och ökande krav på byggnaders förmåga att hantera fukt är utmanande . (se Boverkets förslag att införa att fuktbesiktning sker vid fastighetsöverlåtelse).

Att installera Clima Comfort isolersystem säkrar värdet på huset genom ökad energieffektivisering, fuktskydd och högre komfort, utan att huset behöver byggas om.

Ett välmående tak lagt med moderna material och tekniker, förlänger livslängden på hela huset, sparar miljö och energi samtidigt som det minskar fuktproblematiken.

Så här fuktsäkrar du huset på bästa sätt enligt Monier Roofing Sverige:

  • Minimera andel fuktig luft som kondenseras mot kall yta. Luftläckaget ska minimeras till vindsutrymmet, vilket åtgärdas genom ventialtionsutrustning och diffusionsskikt.
  • Öka möjlighet till att utfälld kondens kan torkas ut. Man låter taket andas genom diffusionsöppna tak och ersätter tät takpapp mot modernare material.
  • Minimera andelen kalla ytor som varm fuktig luft kan kondensera mot. Man använder alltså modern isolering som ökar graden av energibesparing, samtidigt som man minimerar kalla ytor i takkonstruktionen (fukteliminering) och isolerar bort värmen under varma sommardagar (komforthöjning).
  • Prioritera  tak och takrenovering i husrenoveringen.

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...