1-lags omvänt tak, isolerat med XPS

1-lags svetsat inbyggt SBS-modifierad bitumentätskikt isolerat med XPS på betong för plattor.

  1. Betong
  2. Icoflux Primer
  3. Tätskikt Membrane 5
  4. Dräneringsmatta Fonda Geoplex
  5. XPS-isolering
  6. Dräneringsmatta Fonda Geoplex
  7. Sand
  8. Plattor
Icopal logo i blått