Med plattor och grönytor, isolerad

En isolerad innergård tillsammans med System Membrane skapar en varmare miljö under bjälklaget, och används t ex om där finns butiker. Tillsammans med gröna ytor får man både en praktisk och trevlig miljö att vistas i.