Med plattor och grönytor, oisolerad

En enkel och kostadseffektiv lösning. Tillsammans med gröna ytor får man både en praktisk och trevlig miljö att vistas i.