Fuktskyddsisolering Icothene

Icothene är ett självhäftande membran av kraftig polyetenfolie som är belagd med polymermodifierad asfalt (SBS) på undersidan. Den självhäftande ytan är täckt med avrivbar skyddsfolie. Icothene används som isolering mot fukt och vatten under t ex syllar och på balkonger. Det självhäftande membranet är lämpligt som kapillärbrytande skikt under tegelväggar eftersom membranet fungerar som ett glidskikt för tegelväggen vid eventuella rörelser i konstruktionen. På så sätt kan man förhindra sprickor i tegelväggen. Icothene kan också användas i golvskiktet på balkonger eller terrasser för att skydda underliggande konstruktion mot fukt och vatten. Ovanpå kan man anlägga golvytan med t ex marktegel eller klinker.

Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Fuktskyddsisolering_Icothene-Byggvarudeklaration Ladda ner
Fuktskyddsisolering_Icothene-Produktblad.pdf Ladda ner