1-lagstäckning

Tätskiktssystem Membrane är ett svetsbart komplett bitumenbaserat enlagssystem för inbyggnation. Det monteras i terrasser, ytterbjälklag, parkeringsdäck etc. för att skydda underliggande konstruktioner från fukt och kemiska ämnen. Inbyggda tätskikt måste ofta tåla trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer. Att byta defekta tätskikt är kostsamt, varför det ställs höga krav på dessa material. Membrane som finns i flera utföranden är av hög kvalitet och har en lång livslängd. Membrane 4 och 5 uppfyller kraven i AMA Hus JSE. 13 respektive JSE. 14. I systemet ingår även Membrane 5BRO som uppfyller Trafikverkets krav på tätskikt i broar samt AMA Anläggning JB. 1 och JBE. 1.