2-lagstäckning

Tätskiktssystem Base KL och Base SV används som både undre och övre skikt i inbyggda tvålagssystem. Montering av tätskiktsmattan ska utföras med varmasfalt (gäller Base KL) eller med mekanisk infästning. Tätskiktssystem Base KL är speciellt lämpligt att använda tillsammans med foamglas. Base KL och Base SV uppfyller kraven i senaste AMA Hus JSE. 152.