Nyproduktion

Membrane 5BRO uppfyller Trafikverkets krav för tätskikt på broar "TRVKB 10 Tätskikt på broar". Vid nyproduktion används alltid MMA Primer.