Byggkem

Byggkemsortimentet består av produkter för fuktisolering, läggning av underlagstäckning och tätskikt, installation av luft- och ångspärrar, radonmembran mm.