Icopal 2000 Primer

Primers används som förbehandling inför klistring eller fuktisolering för att öka vidhäftningen. T ex vid klistring av asfaltbaserade takprodukter ovanpå plåtbeslag eller betong/lättbetong och inför strykning med lösningsbaserad takmassa på takpapp eller kallasfalt på mur/källarvägg. Vattenbaserad primer innehåller ej lösningsmedel. Förutom minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö för dig som arbetar med produkterna har de vattenbaserade produkterna flera andra fördelar: Minskad brandrisk vilket i sin tur innebär enklare regler vid transport och lagring vid hantering av större volymer. Kortare torktider. Produkterna innehåller gummi (SBR) som ger en ökad livslängd.
Vattenbaserad primer består av en svart bitumenemulsion med tillsats av konstgummi och vätmedel.
Ökar vidhäftningen inför klistring och fuktisolering
Ingen förprimning
Vattenbaserad
Innehåller ej lösningsmedel
Förpackningsstorlek: 10 l
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Icopal_2000_Primer-Byggvarudeklaration Ladda ner
Inbyggda_Tatskikt-Broschyr.pdf Ladda ner
Inbyggda_Tatskikt_Anvandning_och_System-Broschyr.pdf Ladda ner
MSDS_Icopal 2000 Primer-V7.1-SE-sv.pdf Ladda ner