Coldmex Packmassa

Coldmex används för snabb lagning av körbara asfalt- och betongytor på tex. gator, p-platser, gångbanor, garageuppfarter med mera. Den kan också användas vid utjämning av infarter och trösklar, för att fylla ut sättningar vid brunnar och nedgjutna stolpar etc. Massan kan trafikeras direkt efter att arbetet slutförts. Vidhäftningsförmågan är mycket god och Coldmex fäster även mot fuktiga ytor.
Packmassan består av stenmaterial, bitumenbaserat bindemedel och ger en mycket stark yta. Densitet: Löst packad 0,85 komprimerad 1,25.
God vidhäftning även mot fuktiga ytor
Ger stark och hård yta direkt
Hållbart resultat
Förpackningsstorlek: 5, 10, 20 l
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

MSDS_Coldmex-V21.0-SE-sv (2).pdf Ladda ner
Packmassa_Coldmex-Byggvarudeklaration Ladda ner