Ränna 100 mm/Rör 75 mm

Takavvattning, dvs hängrännor och stuprör – gör mer för taket och huset än du kanske tror. De leder inte bara bort regnvatten och skyddar husgrund och källare från fukt- och mögelskador. De påverkar också husets utseende. Så utöver att hålla hög kvalitet ska det samtidigt harmoniera med ditt takmaterial och din husstil. Färgvalet avgörs av om du vill att dina rännor och rör ska smälta in i husets fasad eller sticka ut och bidra till husets karaktär.

Vi har kompletta system för en effektiv och vacker avvattning. De tillverkas i varmförzinkad stålplåt, ett idealiskt material som säkerställer en lång livslängd. De finns i åtta kulörer.