Bryggplan 0,6m

Bryggplanet har en bredd av 350 mm och är tillsammans med de uppvikta kanterna och det halskyddande mönstret säker att gå på. Bryggplanet bildar tillsammans med förhöjningssatsen en skorstensplatå. Kan även användas ihop med konsolset bryggplan alternativ fast gångbryggekonsol som en komplett gångbrygga.
Uppfyller nationella byggregler och myndighetskrav – EN 516
Elegant design som smälter väl in i takytan
Robust utförande ger en hög stabilitet
BMI Monier-loggan.