Livlinefäste Gångbrygga Fast Gul

Livlinefästet kan fästas in i gångbryggan och erbjuder då en visuellt tydligt infästningspunkt för livlina.
Gul färg för visuell tydlighet
Godkänd för infästning av livlina
BMI Monier-loggan.