Profildurksräcke 150 1,2m

Profildurksräcket är designat för att motstå höga snölaster samt smälta väl in i takytan. Profildurksräcket används i kombination med räckeskonsoler, baskonsoler samt multikonsoler.
Uppfyller nationella byggregler och myndighetskrav – SS 831335
Elegant design som smälter väl in i takytan
Robust utförande som motstår höga snölaster
Monier logo in red