Skylt Taksäkerhet

Skrivbar skylt för att fylla i vilken typ av taksäkerhetsanordningar 
som finns på taket, när de monterades samt av vem.

Skylten placeras vid uppstigningstället.

Utformad enligt branschstandard för Taksäkerhet.

Monier logo in red