Takstege 9 steg 2,7m

Takstegen används som tillträdesanordning till nock, gångbrygga eller serviceställe på taket. Den stabila takstegen är formgiven så att den smälter väl in i takets yta.
Snabb och enkel montering
Stabil konstruktion
Uppfyller nationella byggregler och myndighetskrav – EN 12951 typ A
Godkänd som förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning – EN 12951 klass 2
Kan kompletteras med wiresystem för kontinuerlig inkoppling
Kan kompletteras med fotsteg för att få taktrapp
Monier logo in red