Vajerkonsol Start Slut Kaus

Vajerkonsol Kaus för montering av vajer på takbrygga eller takstege.

Certifierat vajersystem
Monier logo in red