Vajerterminaler inklusive pressning

2 st M12 vajerterminaler inkl pressning på 8 mm vajer i rostfritt stål

Certifierat vajersystem
Utförande i rostfritt stål
BMI Monier-loggan.