Dokumentation: Gångbrygga för takpannor

Gångbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Mycket stabilt utförande med en låg profil som smälter väl in på takytan. Kan kombineras med handräcke, glidskena eller vajersystem. Utförande enligt EN 516 klass 2 (godkänd för infästning av säkerhetslina).

Certifierad enl EN 516
Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

Ladda ner
BMI_Egenkontroll_Taksäkerhet.pdf Ladda ner
BMI_Monteringsanvisning_Gångbrygga_Pannor_2108.pdf Ladda ner
BMI_Monteringsanvisning_Handracke_till_gangbrygga_V2.00_201902.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_gangbrygga_21.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_takfasten_V4.pdf Ladda ner
Monier_taksakerhetssystem-Byggvarudeklaration Ladda ner
Takakerhetssystem_200224_2_00-Anvandarinstruktion.pdf Ladda ner
Taksakerhet_190131_BMI_2-Broschyr.pdf Ladda ner