Bärläktsteg

Bärläktsteg används för att säkert kunna förflytta sig upp och ned för takfallet, får användas på byggnader med tillträdeshöjd av högst 4 meter och taklutning max 45 grader. Bärläktstegen finns i olika utföranden, antingen som ställbart eller som fast anpassat till respektive takpanneprofil. Typgodkänt enligt Boverkets gaffelmärke.