Dokumentation: Gångbrygga för tätskikt

Gångbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket alternativt i takfallets riktning. Mycket stabilt utförande med en låg profil som smälter väl in på takytan. Kan kombineras med handräcke, glidskena eller vajersystem. Utförande enligt EN 516 klass 2 (godkänd för infästning av säkerhetslina).

Certifierad enl EN 516
Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

Ladda ner
BMI_Egenkontroll_Taksäkerhet.pdf Ladda ner
BMI_Monteringsanvisning_Gångbrygga_Tätskikt_2108.pdf Ladda ner
BMI_Monteringsanvisning_Gångbrygga_Tätskikt_Låglutande_2108.pdf Ladda ner
BMI_Monteringsanvisning_Handracke_till_gangbrygga_V2.00_201902.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_gangbrygga_21.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_takfasten_V4.pdf Ladda ner
Monier_taksakerhetssystem-Byggvarudeklaration Ladda ner
Takakerhetssystem_200224_2_00-Anvandarinstruktion.pdf Ladda ner
Taksakerhet_190131_BMI_2-Broschyr.pdf Ladda ner