Livlinefäste

Livlinefästet används som infästning för säkerhetslina.