Dokumentation: Nock och takfotsräcke för tätskikt

Nock- och takfotsräcke används som infästning för säkerhetslina alternativt som fotstöd vid takfot/takbrott.  Rören är varmförzinkade in och utvändigt, vilket säkerställer att de har ett mycket gott korrosionsskydd. De är även krympta i ena änden, vilket gör att rören enkelt skjuts i varandra. Utförande enligt SS 831331 (godkänt för infästning av säkerhetslina).

Certifierade enl SS 831331
Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

Ladda ner
BMI_Egenkontroll_Taksäkerhet.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_nock_och_takfotsracke.pdf Ladda ner
BMI_Produktdatablad_takfasten_V4.pdf Ladda ner
Monier_taksakerhetssystem-Byggvarudeklaration Ladda ner
Nockracke_Tatskikt_V3.00_201902-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner
SC0419-14_2019-10-10-Certifikat.pdf Ladda ner
Takakerhetssystem_200224_2_00-Anvandarinstruktion.pdf Ladda ner
Taksakerhet_190131_BMI_2-Broschyr.pdf Ladda ner