Tillbehör Shingel

Icopals originaltillbehör är utvecklade och testade för våra produkter och bildar tillsammans ett system med garanterad funktion. Ett tak är aldrig starkare än dess svagaste punkt och det är just i skarvar och genomföringar som läckage först uppstår. Det är därför vi lägger ner mycket forskning och provning på våra taksystem, på vårt unika tekniska centrum i Heusenstamm säkerställer vi hela takets prestanda.