Top Safe

TopSafe från Icopal har många fina egenskaper och ger stora arkitektoniska möjligheter och passar in i nästan alla miljöer och byggstilar. Med sin låga vikt är den också ett bra alternativ på enklare takkonstruktioner
Icopal TopSafe 3° är originalet inom takpapp och ligger på många svenska tak. Tack vare de exceptionellt starka klisterkanterna klarar den ända ned till 3° lutning, något som ger extra trygghet, ju lägre lutning, desto högre blir kvalitetskraven.

Kallklistrad takpapp innebär snabb och enkel montering utan svetsning för både byggare och gör-det-självare. Taket behöver inte läktas och därför minskar materialkostnaden, samtidigt som du sparar arbetstimmar med en snabbare och mer rationell läggning.