Reklamationer företag

Fyll i reklamationsformuläret

Varumärke:
Är taket monterat i enlighet med gällande monteringsanvisning?
För att vi skall kunna behandla ditt ärende snabbt och korrekt, vänligen bifoga bilder. Max. storlek per bild 2 MB. Minimum en översiktsbild på taket samt en närbild som visar orsaken till reklamationen. Vid transportskada skall bild på skadat gods alltid bifogas.
 

Maximum 3 files.
10 MB max.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png.

Jag accepterar att den informationen jag har lämnat kan behandlas och användas av BMI Sverige för att samla information och marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dessa uppgifter.