Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet
Utgrävning av lera

BMI Produktion Sverige AB – Vittinge Tegelbruk planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till brytning av lera inom fastigheterna Vittinge Prästgård 1:1>1 och Klockarutjorden 1:1>2. Detta för att även fortsättningsvis kunna tillverka taktegel vid Vittinge Tegelbruk. Lertäkten kallas Kyrktäkten Södra.

Samråd

Samrådet utgör en del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet är att samla upp frågor och synpunkter för att MKB ska bli så tydlig och heltäckande som möjligt. 

I samrådsunderlaget redogörs för verksamhetens omfattning, rådande miljöförhållanden samt identifierad miljöpåverkan till följd av verksamheten.

Här kan du läsa samrådsunderlaget och tillhörande bilagor. Klicka här:

Som en del i samrådet bjuder Vittinge Tegelbruk in till öppet hus i Vittinge Kyrkas församlingshem onsdag den 24 januari kl. 16.45 till 20.00. Öppet hus innebär möjlighet att ställa frågor och lämna upplysningar. Ett par gånger under kvällen ca kl. 17 och 18.30 hålls ett kort föredrag om planerad verksamhet.

Synpunkter och information inför den planerade verksamheten inlämnas senast
söndag 5 februari 2024 per e-post till: samrad@bjerking.se eller via post till: Bjerking AB, Att: Annika Uggla, Box 1351, 751 43 Uppsala. Om ovanstående sätt inte fungerar för dig/er så går det att lämna synpunkter per telefon på 010-211 81 92 (Annika Uggla, Bjerking) eller 08-555 660 00 (Pär Gustafsson, BMI).

Om du vill veta mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter klicka här: Information om behandling av personuppgifter

Fler nyheter

Bankeryds Takläggare utnämns till Årets Takmästare för andra gången

2024-05-22 Nyhet

Bankeryds Takläggare vinner priset ”Årets Takmästare” för sitt arbete med Skinnarebo Golf & Coun...

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...