Tillståndsansökan Kyrktäkten Norra, Vittinge Tegelbruk

2021-04-06 Nyhet
Närbild på Vittinge lertegel i produktionen

Välkomna till samrådsmöte avseende Kyrktäkten Norra - planerad ny lertäkt till Vittinge Tegelbruk

Fyll gärna i nedanstående formulär för att visa att du deltar i mötet.
Klicka på: https://forms.office.com/r/UzH3hyfFeY

Här ansluter du till det digitala samrådsmötet som startar 2021-05-05 kl. 18.00Klicka här för att delta i mötet gärna ca 10 minuter innan mötet startar. Vi ber er att delta i mötet utan video och med mikrofon avstängd. Det finns möjlighet att ställa frågor skriftligt i chattfönstret. 

Agenda samrådsmöte

  • Inledning
  • Presentation av samrådsunderlag
  • PAUS
  • Bemötande av inkomna frågor
  • Avslutning

Vi som kommer hålla i samrådsmötet är

Klas Wardman, Monier Roofing, Platschef, Vittinge Tegelbruk
Tommy Öhlén, Monier Roofing, Produktionsansvarig, Vittinge Tegelbruk 
Sebastian Södergren, Bjerking, Teknisk konsult
Annika Uggla, Bjerking, Teknisk konsult
Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, Juridiskt ombud

Nedan finns en länk med tips om hur man hanterar ett möte utan ett Teams-konto. Klicka på: Ansluta till ett möte utan ett Teams-konto - Office-support (microsoft.com)

Om du vill veta mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter
Klicka på: Information om behandling av personuppgifter

Samrådsunderlag tillståndsansökan Kyrktäkten Norra, Vittinge Tegelbruk

Monier Roofing AB – Vittinge Tegelbruk har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende brytning av lera inom fastighet Vittinge Prästgård 1:1>7, Heby kommun. 

Den planerade verksamhetens omfattning

Den planerade verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

  • Brytning av lera, ca 45 000 ton per år
  • Transport av lera till produktionsanläggningen vid Vittinge Tegelbruk
  • Uppläggning av matjord från brytområdet inom täktområdet innan efterbehandling
  • Alla för verksamheten i övrigt nödvändiga vatten- och kringverksamheter så som anläggande av överfart över vattendrag och transporter till och från verksamheten

Det planerade täktområdets totala yta uppgår till ca 30 ha med genomsnittligt brytbar lermäktighet av 0,5–2,5 m.  Brytningen sker, likt inom redan tillståndsgiven verksamhet, etappvis inom täktområdet och ca 1,5 ha bryts ut innan den sedan återställs till åkermark. Därefter förflyttas brytningsfronten och på så sätt bryts leras ut sektionsvis ur täktområdet.

Den planerade brytningen av lera omfattar totalt ca 340 000 ton under ca 8 år från fastighet Vittinge Prästgård 1:1>7. Leruttaget kan variera beroende av hur stor andel som anses vara ofyndigt material eller lera av sämre kvalitet. Leran bryts normalt sett ca 60 dagar per år.

Samråd

Samrådet utgör ett led i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet är främst att samla upp frågor och synpunkter i ett tidigt skede för att avgöra MKB:s avgränsning samt klarlägga behov av ytterligare utredningar.

Handlingar:

Samrådsunderlag Kyrktäkten Norra 20210406

Bilaga A: Planerat verksamhetsområde

Bilaga B: Beskrivning naturmiljö

Bilaga C: Inventering naturvärden

Bilaga D: Förundersökning kulturmiljö

Bilaga F: Samrådskrets, kartillustration

Information om behandling av personuppgifter

Fler nyheter

Bankeryds Takläggare utnämns till Årets Takmästare för andra gången

2024-05-22 Nyhet

Bankeryds Takläggare vinner priset ”Årets Takmästare” för sitt arbete med Skinnarebo Golf & Coun...

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...