Vittinge Tegelbruk 150 år

2022-10-12 Nyhet
Vittinge Tegelbruk 150 år

Jubileum

Hipp hipp hurra för Vittinge Tegelbruk som i helgen firade 150 års jubileum!

Detta firades med öppet hus för anställda och deras familjer. Dagen bjöd på strålande väder, rundvandring i fabriken, grillning, tårta och godis. Planering pågår för ännu ett stort firande tillsammans medkunder och andra intressenter.

Svensk tradition sedan 1872

Vittinge tegelbruk grundades 1872och är ett företag där konsten att slåtegel gått i arv från generation till generation. Bruket har idag ett 30-talanställda som driver produktionen året runt. Det är beläget på en platsmed perfekt lera, som varken är för fet eller för mager, samtidigt som den är rik påjärn. Bruket ligger i Vittinge utanför Uppsala, i ett område som tidigare hade så mångategelbruk att det kallades Tegelriket.

Idag finns bara ett enda tegelbruk som tillverkar tak kvar i drift, i såväl Tegelriketsom i resten av Sverige, och det är Vittinge. Den främsta anledningen till att det ärjust Vittinge tegelbruk som fortfarande är i drift är effekterna av att bruket brannner till grunden 1955.

Före branden hade all förflyttning skett för hand, vilket innebar att en tegelarbetarekunde få lyfta omkring 16 ton taktegel på en dag. När bruket byggdes upp efterbranden såg man till att modernisera tillverkningen, vilket förvandlade hantverkettill en effektiv industri.

Tack vare moderniseringen och utvecklingen avbruket har teglet blivit mer hållbart och lättare att både forma och lägga.Men äktataktegel frånVittingeärfortfarandeennaturprodukt, med en vacker röd färg ochett skimmer som inte återfinns i något annat taktegel.

Naturligt. Vackert. Rött.

Det finns inget vackrare än ett klassiskt svenskt tegeltak. Det är naturligt rött och bleks aldrig. Dessutom blir det bara vackrare med åren.För att tillverka äkta Vittinge taktegel behövs endast tre ingredienser.

Lera

Vittinge tegelbruk är beläget på en plats med perfektlera. Leran är varken för fet eller för mager samtidigtsom den är rik på järn. Det finns enorma mängder avlera i området kring bruket, vilket gör att man kommer kunna tillverka Vittingetegel en lång tid framöver.

Vatten

För att kunna forma leran tillsätter man vatten.Innehåller leran för lite vatten blir den svår att forma och innehåller den för mycket blir teglet ömtåligt.För att se till att leran innehåller korrekt vattenmängdtestas den kontinuerligt under tillverkningsprocessen.

Eld

Elden gör att teglet får sin karaktäristiska röda färgoch ett skimmer som inte återfinns i något annat taktegel. Bränningen gör också teglet till ett keramisktmaterial, vilket betyder att det varken rostar, bleks ellerbryts ned av värme eller UV-strålar.

Läs mer påvittinge.se

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...